Práce s mandalou zvyšuje náš wellbeing

Mandala je univerzální nástroj, který nám přináší právě to, co v naší situaci potřebujeme. Lze s ní pracovat bez návodu, intuitivně. Mandala sama o sobě je nám průvodcem.

Mandala je malování do předem nakresleného kruhu. Obrázek může být abstraktní, soustředný, ale může jít také o namalovanou věc, nebo krajinu, tak jako bychom malovali na papír s tím rozdílem, že obrázek je ohraničen kruhem. Představte si v kruhu namalovaný třeba strom, nebo dům. Jediné pravidlo je tedy respektování toho okraje kruhu.

Mandaly k práci na sobě nejsou na ukazování. Nezajímá nás, zda jsou hezké a líbí se. Přistupujeme k nim jako ke knize informací, ve které čteme svůj příběh. Zdrojem poznání je nejenom výsledek, ale také to, jakým způsobem se nám tvořilo, jak jsme postupovali. Novým stupněm poznání je také soubor několika mandal vedle sebe chronologicky uspořádaných. To vzájemné spolupůsobení dává našemu tvoření zcela nový rozměr.

Využití mandaly:

– autopsychoterapie (porozumění vlastnímu psychickému rozpoložení),

– harmonizace (ladění psychické i fyzické kondice),

– sebepoznání (kdo jsem, kam jdu, jaké hodnoty vyznávám a jaké přesvědčení mě řídí),

– relaxace (uvolnění svalů i mysli od napětí).

Lze s ní pracovat jak na zlepšení akutního stavu, tak při preventivní práci na sobě. Pomáhá nám se v sobě zorientovat. Zastavuje víření myšlenek. Funguje krátkodobě i dlouhodobě. To znamená, že účinky můžeme cítit ihned při malování, nebo při zpětném pohledu, když si prohlížíme hotové mandaly. Přináší nám to mnohá uvědomění, které pak můžeme uplatnit v životě.

"Mou radostí je preventivní ladění fyzické i duševní kondice. Objevila jsem proto skvělé a hlavně funkční nástroje – bosou chůzi, práci s mandalou a doprovázené poutě v přírodě. Potřebným lidem tak PODÁVÁM PROSTOR pro udržitelnou péči o své zdraví v jeho celistvé podobě." Můj příběh si přečtěte zde >>
  • eBook ZDRAVĚ BOSKY
  • Číst eBook zdarma
  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Potkáme se na Facebooku…