Petra Hromádková

"Mou radostí je preventivní ladění fyzické i duševní kondice. Objevila jsem proto skvělé a hlavně funkční nástroje – bosou chůzi, práci s mandalou a doprovázené poutě v přírodě. Potřebným lidem tak PODÁVÁM PROSTOR pro udržitelnou péči o své zdraví v jeho celistvé podobě."

Jsem máma.

Nejvíce se věnuji našim dvěma dětem. Pozoruji, jak rostou a učí se orientovat ve světě kolem sebe. 

Jsem inženýrka.

Formální vzdělání ukončené v roce 2005 červeným diplomem a titulem Ing. jsem získala na VUT FAST Brno. Třináct let jsem vykonávala zaměstnání v technických oborech (provozování vodovodů a kanalizací, GIS a fotogrametrie, správa pozemních komunikací obce).

Jsem vodomilka.

Odjakživa mě životem provází voda. V mládí jsem závodně plavala. Vystudovala jsem obor vodního hospodářství. Pět let jsem byla dobrovolným instruktorem plavání handicapovaných sportovců. Mnoho let se věnuji celoročnímu otužování v přírodní vodě.

Jsem obyčejný člověk, který prožívá běžné radosti i starosti.

Přesto mi až krize ukázala, že moje životní strategie není udržitelná. Přehnané nároky, vysoké tempo a chybějící smysl všednodenního konání. Rozhodla jsem se dát výpověď ve výhodném zaměstnání a do nového hned nenastoupit. Náhodou tak vznikl prostor pro nečekaná poznání. Můj příběh si můžete přečíst zde. 

Dělám to, co mi dělá radost a dává mi smysl.

Nový pohled na život jsem promítla do osobní vize založené na nových hodnotách a službě ostatním. Dnes se proto dělím o zkušenosti z vlastní mandalové praxe a doprovázím lidi na cestách do přírody. Propaguju bosou chůzi, otužování a jiné aktivní přístupy k udržitelnému způsobu bytí, které přispívají k větší pohodě (well-being). Jsem na cestě vnitřně motivovaného učení, čili sebevzdělávání. Maluji, píšu příběhy a různé úvahy. Nechávám vstoupit do života tvůrčí chyby prožívané skrz princip "hra - experiment - pozorování - učení".

Pracuji pod supervizí průvodce a psychoterapeuta.