TAMTU

Sytý má ještě větší hlad,
prosté jídlo mu však nechutná.
Možná do světa by se moh´ podívat,
nově pohlédnout na ten svůj hlad.

Proč mám jít tam, když můžu být tu?
Nevím, neptám se a stoupám na horu.
V každém kroku se skrývá odpověď
a srdce se dotýká hvězd.

Jsem tam. Jsem tu.