Základní informace k doprovázené pouti

Proč by se měl člověk vydat na pouť? Na tuto otázku si musí každý odpovědět sám.... 

Příroda je tu. Stačí se jen zastavit a trochu porozhlédnout. Lidé odjakživa chodí do přírody dobíjet baterky, vyvětrat se, objímat stromy, poslouchat šumění lesa, zpěv ptáků. Kousek poodstoupit z koloběhu všedních dnů. Příroda nabízí prostor pro to, co potřebujeme nejvíce. Zklidnění mysli, uvolnění těla, obnovu spojení se sebou, kontakt s přírodou. Doprovod není nutný. Každému doporučuji projít se občas sám se sebou.

Doprovázená pouť v základu a při pohledu zvenku vypadá a také je procházka krajinou. Z pohledu průvodce vnímám doprovázenou pouť jako PODANÝ PROSTOR klientovi, ve kterém průvodce někdy funguje jako katalyzátor, jindy spíš jako svědek. Přínos doprovázené poutě pro klienta je individuální. Sám sobě si musí upřímně odpovědět, proč chce vlastně vyrazit a kam se chce prostřednictvím doprovázené poutě posunout.

Potenciál doprovázené pouti:

 • - vystoupit z komfortní zóny a zažít sebe jinak
  - rozhýbat tělo a rozdýchat plíce, nebo naopak hodně zpomalit, zastavit se
  - aktivovat svoje smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť, šestý smysl)
  - sdílet příběhy i ticho
  - hledat nové úhly pohledu na to, co žijeme
  - říct nahlas, co je potřeba říct nahlas
  - nechat proudit energii (uvolnit se, nebo dobít baterky)
  - hledat otázky, které nejsme zvyklí si klást
  - provedení revize hodnotového žebříčku
  - hledání smyslu a udržitelného způsobu bytí
  - podpora v seberozvoji
  - pozorovat Přírodu
  - zachytit momentální rozpoložení do přírodní Mandaly

Příprava před doprovázenou poutí:

Pro zvýšení účinku doprovázené pouti (procházky) doporučuji deset dní předem věnovat přípravě. Ta by měla zahrnovat následující:

 • - odpojení od televize, rádia, novin a jiných informačních zdrojů
  - pár minut denně věnovaných psanému nebo mandalovému deníku
  - zaznamenání snů
  - všímat si zvláštních náhod (synchronicit)
  - připravit si záměr, se kterým na pouť vycházím

Průběh pouti

Po setkání na domluveném místě vyrážíme volně směrem, který určuje klient. Tam, kam ho srdce táhne. Povídáme si nebo sdílíme ticho. Do procházky je možné zařadit práci s mandalou, která dokáže zachytit to, co se slovy těžko vyjadřuje. Na začátku a na konci pouti může klient podle svého přání kreslit rychlou mandalu, která zase trochu jiným způsobem vystihuje doprovázenou pouť. V průběhu cesty je možné vytvořit také přírodní mandalu. Část cesty lze jít bosky.

Klientovi a okolní ubíhající krajině na pouti věnuji svou plnou pozornost. Z pozice průvodce (doprovodu) vyrážím na pouť s důvěrou v proces, se kterým klient přichází. Nehodnotím, nepotvrzuji ani nevyvracím klientovy postoje. Respektuji klienta jako člověka, který je zodpovědný za to, co sdílí, nebo kterou cestu vybírá k chůzi. Vždy je prostor otevřený pro ukončení nebo změnu tématu, když klient řekne "dost". Za klienta nehledám řešení. Spíš než na odpovědi se zaměřuji na otázky, které si nejsme zvyklí klást, případně do prostoru zvu sdělení přírody ke sdílenému tématu. Jako průvodce si nevedu z pouti žádné zápisky. Nemusím nosit cizí příběhy v hlavě, a to co klient řekne, se nikdo jiný nedozví.

Pravidla doprovázené pouti:

 • - já i klient jsme zodpovědní za své chování i sdílené příběhy
  - já i klient jsme si vědomi, že kdykoliv lze říct "dost", bez udání důvodu
  - já i klient bereme sdílené příběhy jako důvěrné
  - já i klient bereme na vědomí, že doprovázená pouť není terapie

Praktické informace:
délka putování: jednodenní
místo putování: Moravský kras, nebo dle domluvy jinde v Jihomoravském kraji
doprava a jídlo: vlastní
s sebou: přiměřené oblečení, pití, svačinu a další věci, které si běžně berete s sebou na jednodenní výlet

Cena:
pro jednotlivce podporuji výměnu energií na principu daru, základ se odvíjí od výše klientovi hrubé jednodenní mzdy, ke které klient může přidat dar podle přínosu doprovázení při putování