Univerzální principy mandaly

Víte, proč je dobré malovat mandaly?

Mandala je kruh, jehož přirozeností je mít střed. Magický princip mandaly vychází z její konstrukce. Umožňuje nám být v kontaktu s našimi vnitřními postoji k základním aspektům bytí. Tedy věcem, které se jen obtížně popisují slovy.

Základní aspekty bytí zachycené v mandalách jsou:

  • - VZTAH (pozice prvků k sobě navzájem a vzhledem ke středu)
  • - RYTMUS (ne-pravidelné opakování a střídání)
  • - ŘÁD (disciplína, respekt k principu mandaly)
  • - PLNOST (pokrytí kruhu kresbou, měřítko)
  • - CYKLUS (tvoření v čase)
  • - HARMONIE (ne-soulad barev a tvarů)

Mandala je, jaká je. Hodnocení není předmětem zájmu.

Princip mandaly umožňuje za příznivých podmínek, tj. otevřenosti autora, poddat se a bez myšlenek intuitivně vyplňovat ohraničený prostor a v tomto konání pokračovat, i když by nejraději přestal. Uvolňovat nevědomí a jeho sdělení prostřednictvím barev a tvarů klást na papír. Význam i hodnotu nese nejenom vytvořená mandala, ale také postřehy, otázky a odpovědi, které v průběhu procesu tvoření přicházejí.

Uvolňuje napětí, rozvíjí všímavost, aktivuje intuici, přepíná z vnějšího na vnitřní dialog. Tím, že si naslouchám, tak se zároveň ladím. Snažím se porozumět sám sobě, proč cítím, co cítím, jaké hodnoty vyznávám a kam směřuji.

Čas strávený s mandalou stejně jako další aktivity (zahrádka, hvězdná obloha, spontánní tanec, dívání se do ohně, básně, klasická hudba, atd.) přispívá k dobrému a udržitelnému duševnímu rozpoložení tím více, čím dlouhodoběji se činnost provozuje a je běžnou součástí všedního dne.

K práci s mandalou nepotřebujete návod, speciální pomůcky, vedení jiné osoby, ani extra porci času navíc. Podmínkou je snad "dovolit si" strávit čas sám se sebou.