Moje vize

Šířit zprávu o tom, že změna v životě je možná. Otevřené kontrolované sdílení osobního příběhu v mnoha rovinách, cesty dlážděné chybami. Záměrem je nabídnout jiné úhly pohledu a otvírat cesty osobního rozvoje. Pravdivost, konstruktivní přístup a dobrý úmysl. Bez hodnocení a ironie. Předpokladem je kritické myšlení čtenáře a porozumění srdcem.

Mým blízkým osobním záměrem je posilování kompetencí pro doprovázené poutě, arteterapii Mandalou a obnovování vnitřní síly člověka (otužování, ladění a napojování,  samoléčení, etikoterapie, well being). Sepsat do ebooku rok transformace (Neratov, cesta na Praděd, samoléčení, cesty víry).

Postupně zájemcům nabídnout PODANÝ PROSTOR. Navázat spolupráci například s čajovnou Ulita v Blansku, případně spolupráce s Café Práh Brno. Pokračovat v rozvíjení souvisejících zájmů (o veřejný prostor, životní minimalismus ve smyslu hledání základních potřeb, architekturu a design).

Vyšším osobním cílem je jít CESTOU VODY jako životodárného elementu v řádu přírody a využít tak vysokoškolského vzdělání v oboru vodní hospodářství ku prospěchu šetrného nakládání se zdroji na planetě.

Zavazuji se udržovat tok energií při přijímání i dávání v rovnováze, jednotlivcům poskytovat služby na principu daru.

Podmínkou důležitou pro zdárný průběh životního záměru je supervize psychoterapeuta, mistra v osobním rozvoji a spolupráce se špičkami v technických oborech včetně odborníků ze zahraničí.

Podmínkou základní je přijetí sebe sama jakožto chybující bytosti a schopnost nebrat se příliš vážně. Názory lze změnit, rozečtenou knihu zavřít a vrátit se k ní později. Nastavit pravidla práce. Udržovat rovnováhu práce-rodina.

Každý den si klást otázku, zda mé kroky vedou směrem, kterým jsem si určila.