Čemu věřím...

Jsme si sami sobě vším.

Všechno, co potřebuji, už mám.

Jsme součástí vyššího řádu - Přírody.

Je potřeba dělat to, co je třeba - vnitřně růst a podílet se na udržování rovnováhy.